Tek Renk Grafik LCD zmler
128 x 64 piksel ve 45mm x 30mm boyutlar?ndan ba?lay?p, 320x240 piksel ve 160mm x 90 mm boyuttaki llere kadar farkl? tiplerde Grafik LCD retimlerimiz mevcuttur. Bu retimler ankastre uygulamalarda kullan?labildi?i gibi, s?vast uygulamalarda kullan?lacak kadar da incedir. Ba?l?ca zellikleri;

Mavi Zemin beyaz fontlar
Gray,7 Segment ve Can Bus Giri?leri ile kontrol
Dahili haz?r Fontlar
Dahili 2 adet buton ile sahada kolay programlayabilme
PC arayz program? ile kolay dzenleme
Tm rnlede yatay veya dikey kullan?m zelli?i
Led arka ayd?nlatma
7 farkl? Ok gstergesi
Animasyon (baz? modellerde)
Haz?r Pictogramlar(20-50 adet)
PC ile iste?e gre zel font olu?turabilme
Harici programlay?c? gerektirmeyen tasar?m
2 Adet Buton Giri?i (Yukar? Yn ve A?a?? Yn)ok Renkli LCD zmler
Genellikle kabin ii ve Kap? st olarak kullan?lacak olan bu tip displayler tm renkleri gsterebilecek tipte LCD leden retilmektedir. Bu zellikler sayesinde LCD de foto?raf, video, animasyon gsterilebilmektedir. Zemin fonu srekli olarak de?i?ebilmekte ve kata gre zelle?tirilebilmektedir. Kabin ii kullan?mlarda daha byk displaylar ve dokunmatik zelli?i kullan?larak etkile?imli bir sisteme dn?ebilir. Tm a?r? buton tak?m?n? tek bir ekranda toplamak mmkn olabilmektedir. rnn ba?l?ca zellikleri ise ?yledir;

320x240 ile 800x600 piksel znrlk aral???nda ekranlar
256 renk ile 16 Milyon renk verebilen LCD ler
160mmx100mm den 250mmx180 mm llerine kadar farkl? boyutlarda retim
CanBus, USB ve Ethernet ba?lant?s?
Foto?raf, Video ve Animasyon gsterimi
Ses ?k?? zelli?i
Dokunmatik Panel (Baz? Modellerde)


7 Segment Display zmleri
Kabin ve Kat Display uygulamalar?nda en ok tercih edilen displ ay grubudur. D?k maliyet ve d?k servis bedelleri ile sundu?umuz bu rnler pasif ve aktif displayler olarak iki gruptad?r. Pasif displaylerimiz tamamen paralel teknoloji ile retilmi?tir. Display kontrol birimi iermezler. Aktif displayler, iinde display src ierir. Aktif displaylere 2 adet buton ba?lanabilir ve bu ?ekilde seri tesisat? olu?turlar. Ba?l?ca zellikleri;

20mm ile 57mm aral???nda display aral???
Farkl? renklerde display seimi
Aktif rnlerde duraklara gre font seimi
Aktif rnlerde Seri ?leti?im alt yap?s?