Bu tip asansrler genelde otel, restoran ve villalarda mutfaktan yemek yenilen kata, tabak, bardak, tepsi ta??nmas?nda kullan?l?r. a??rmal? ve gndermeli sistem olarak tesis edilir. Gidece?i kata, o katta bulunan butona bas?larak gnderilir.
Kk tip yk asansrleri olarak d?nebilece?imiz mon?arj asansrleri 40 Kgdan 150 Kga kadar de?i?ik kapasitelere sahiptir.
Mon?arj asansrleri, d?emede a?lan bo?lu?un iine kurulan bir konstrksiyon ile beraber tesis edilir.