Fabrika, depo ya da otoparklarda kullan?lmak zere tesis etti?imiz tm asansrlerimiz a??r ortam ?artlar?nda ba?ar?yla al???r.Tesis edildi?i binan?n en zor ?artlar?na gre tasarlanan yk asansrlerimiz, 500 Kgdan 10.000 Kga kadar e?itli kapasitelerdedir.Tahrik dzeni ise makinal? veya hidroliktir.