Eyta Asansr sat???n? gerekle?tirdi?i rnlerin yan? s?ra montaj konusuna verdi?i ehemmiyet de s?n?rs?zd?r. Montaj?n? gerekle?tirdi?i asansrlere belli bir sre garanti kapsam?nda servis hizmeti vermektedir. Montaj i?lemleri uzman ekip ve mhendislerden olu?maktad?r. Olu?abilecek tm problemleri nceden hesaplayan personelimiz sorunsuz bir asansr kullan?m? iin yap?lmas? gereken tm i?lemleri eksiksiz olarak yerine getirmektedir.


Asansr Emniyeti

Asansrnz gvenlik standartlar?nda kullanmal?s?n?z. Asansr gvenli?i ve emniyeti iin kullan?m sresi belirli olan rnlerin de?i?imi yap?lmal?d?r. Bu rnleri servis ekibimiz yapacaklar? ett al??mas? ile belirler. Genel olarak asansr kullan?m?nda de?i?tirilmesine gerek duyulan rn gruplar? a?a??daki gibidir:

Kumanda ve tahrik gruplar?:

 • Kumanda tablosu
 • Tahrik paketi
 • Kuyu bilgi niteleri
 • Kabin kablaj?
 • Kuyu kablaj?

Makine motor ve reglatr:

 • Makina ve fren
 • Motor
 • Reglatr

Emniyet sistemleri:

 • Para?t sistemi
 • Kabin st buat?
 • Kuyu dibi acil durdurma butonu
 • Kuyu ayd?nlatmas?
 • Acil kabin ayd?nlatmas?

Estetik:

 • Kabin kasedi
 • Kat kasetleri
 • Kabin dekorasyonu
 • Kabin ayd?nlatmas?

Kap?lar:

 • Kabin kap?s?
 • Kat kap?lar?
 • Kap? mekanizmalar?
 • Kap? kilitleri